Kontakt

VEO-PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice

RNDr. Jozef Terezka - konateľ
 0911 560 631

Ing. Viera Terezková - konateľ
 0903 690 665

 veoprevent.eu
 veoprevent@veoprevent.eu

Fakturačné údaje

IČO: 36 687 073
DIČ: 2022264750
IČ DPH: SK2022264750

Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice
Číslo účtu: SK9802000000002234368157

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice 1, oddiel:
Sro, vložka číslo 18821/V

Napíšte nám

overovací kód