O nás

Firma VEO – PREVENT s.r.o.
so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice

sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Referencie:
  • MOLEX Slovakia a.s., Kechnec
  • SWEP Slovakia s.r.o., Kechnec
  • EKOPAK TRADE a.s., Prešov
  • Hotel Bankov, Košice
  • PLASPOD s.r.o., Košice
Kontakty

RNDr. Jozef Terezka - konateľ
 0911 560 631

Ing. Viera Terezková - konateľ
 0903 690 665

 

Osvedčenia

Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia
Osvedčenia