Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie:  10.08. až 14.08. 2020

II. sústredenie:  17.08. až 21.08.2020

III. sústredenie: 31.08. až 04.09.2020

IV. sústredenie: 07.09.2020 až 11.09.2020

V. sústredenie: 21.09.2020 až 25.09.2020

Záverečné preskúšanie: 30.09.2020

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

17.09. a 18.09.2020 (štvrtok, piatok)

08.10. a 09.10.2020 (štvrtok, piatok)

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín:

17.09. a 18.09.2020 (štvrtok, piatok)

08.10. a 09.10.2020 (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov             ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód