Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: bude oznámené

I. sústredenie:  bude oznámené

II. sústredenie:  bude oznámené

III. sústredenie: bude oznámené

IV. sústredenie: bude oznámené

V. sústredenie: bude oznámené

Záverečné preskúšanie: bude oznámené

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

21.04 a 24.01.2020 (štvrtok, piatok)

06.02 a 07.02.2020 (štvrtok, piatok)

08.04 a 09.04.2020 (streda, štvrtok)

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín: bude oznámené

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov             ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: 07.11.2019 - 08.11.2019 (štvrtok, piatok)

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód