Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie: - bude oznámené

II. sústredenie: - bude oznámené

III. sústredenie: bude oznámené

IV. sústredenie: bude oznámené

V. sústredenie: bude oznámené

Záverečné preskúšanie: bude oznámené

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT)

Termíny:

14.03. 2024 a 15.03.2024  (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov ku skúškam 

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód