Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie:  24.05. až 28.05 2021

II. sústredenie:  31.05. až 04.06.2021

III. sústredenie: 14.06. až 18.06.2021

IV. sústredenie: 21.06. až 25.06.2021

V. sústredenie: 28.06. až 29.06.2021

Záverečné preskúšanie: 30.06.2021

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

04.11. a 05.11.2021  (štvrtok, piatok)

09.12. a 10.12.2021  (štvrtok, piatok)

13.01. a 14.01.2022  (štvrtok, piatok)

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín:

04.11. a 05.11.2021  (štvrtok, piatok)

09.12. a 10.12.2021  (štvrtok, piatok)

13.01. a 14.01.2022  (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov             ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód