Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie:  bude oznámené

II. sústredenie:  bude oznámené

III. sústredenie: bude oznámené

IV. sústredenie: bude oznámené

V. sústredenie: bude oznámené

Záverečné preskúšanie: 30.09.2020

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

21.01. a 22.01.2021 (štvrtok, piatok)

17.02. a 18.02.2021 (štvrtok, piatok)

18.03. a 19.03.2021 (štvrtok, piatok)

22.04. a 23.04.2021 (štvrtok, piatok)

06.05. a 07.05.2021 (štvrtok, piatok)

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín:

21.01. a 22.01.2021 (štvrtok, piatok)

17.02. a 18.02.2021 (štvrtok, piatok)

18.03. a 19.03.2021 (štvrtok, piatok)

22.04. a 23.04.2021 (štvrtok, piatok)

06.05. a 07.05.2021 (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov             ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód