Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie: - 02.04. až 05.04.2024

II. sústredenie: - 15.04. až 19.04.2024

III. sústredenie: 22.04. až 26.04.2024

IV. sústredenie: 06.05. až 10.05.2024

V. sústredenie: 13.05. až 16.05.2024

Záverečné preskúšanie: 17.05.2024

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT)

Termíny:

14.03. 2024 a 15.03.2024  (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov ku skúškam 

Termín: 

30.05. 2024 a 31.05.2024  (štvrtok, piatok)

o 9.00 hod. - 16.00 hod.

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód