Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: bude oznámené

I. sústredenie: -

III. sústredenie: -

IV. sústredenie: -

V. sústredenie: -

Záverečné preskúšanie: -

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

03.05. a 04.05.2022  (utorok, streda)

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín:

03.05. a 04.05.2022  (utorok, streda)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód