Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny: 

I. sústredenie: - 20.03.2023 až 24.03.2023

II. sústredenie: - 27.03.2023 až 31.03.2023

III. sústredenie: - 11.04.2023 až 14.04.2023

IV. sústredenie: - 24.04.2023 až 28.04.2023

V. sústredenie: - 02.05. až 03.05.2023

Záverečné preskúšanie: 05.05.2023

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

16.03.2023 a 17.03.2023  (štvrtok, piatok)

13.04.2023 a 14.04.2023  (štvrtok, piatok)

04.05.2023 a 05.05.2023  (štvrtok, piatok)

15.06.2023 a 16.06.2023  (štvrtok, piatok)

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov ku skúškam 

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: bude oznámené

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód