Termíny školení

ZOPBT

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termíny:

I. sústredenie:  23.09.2019 - 27.09.2019

II. sústredenie:  07.10.2019 - 11.10.2019

III. sústredenie: 21.10.2019 - 25.10.2019

IV. sústredenie: 04.11.2019 - 08.11.2019

V. sústredenie: 18.11.2019 - 22.11.2019

Záverečné preskúšanie: 26.11.2019

AOPBT

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Termín: bude oznámené

AOPABT

Aktualizačná odborná príprava  autorizovaných bezpečnostných technikov

Termín: bude oznámené

ŠOPZ

Termín: bude oznámené

Príprava bezpečnostných technikov             ku skúškam na  ABT

Termín: bude oznámené

Semináre

Seminár k aktuálnym zmenám legislatívy v oblasti BOZP

Termín: 07.11.2019 - 08.11.2019 (štvrtok, piatok)

Prihlasovací formulár (záväzná prihláška)

Typ kurzu

Údaje o účastníkovi kurzu

Meno
Priezvisko
Titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Údaje o objednávateľovi kurzu (hradí účastnícky poplatok)

Názov firmy
Ulica, č.
Obec / Mesto
PSČ
IČO
DIČ

Kontakt

Telefón
E-mail

Účastnícky poplatok príslušného kurzu uhradíme:

v hotovosti pri prezentácii alebo prevodným príkazom na náš účet v VÚB a.s. Košice
č. ú.: 2234368157/0200
var. symbol = číslo faktúry

overovací kód